Designed Table Lamps

Đèn Bàn

Với nhiều không gian sống đương đại, chiếc đèn bàn đang được ứng dụng sử dụng phổ biến hơn, chiếc đèn bàn có thể được đặt táp 2 bên sofa, bàn console hay táp đầu giường n